sábado, 3 de junio de 2023

DARRERS CONTINGUTS A LES ÀREES DE LLENGÜES (3/06/23)

 Estimades famílies...


Aquests són els darrers continguts apresos a les àrees de Català i de Castellà.

NOTAen l'entrada del 6/05/23 tenen més continguts.


*AUMENTATIVOS Y DIMINUTIVOS (en Castellà).*AUMENTATIVOS Y DIMINUTIVOS (en Català).(No hi ha video; està explicat al quadern).


*FAMÍLIA DE PARAULES (en Català i en Castellà és igual).*CAMPS SEMÀNTICS (en Català i en Castellà és igual).

*EL VERB.
*LA SÍL·LABA I TIPUS DE PARAULES SEGONS LA SÍL·LABA. 

Presentació de la síl·labaSalutacions.


viernes, 2 de junio de 2023

Proves de Català i de Castellà

Estimades famílies...

Per repassar per a les PROVES d'EXERCICIS de CASTELLÀ i de CATALÀ han de fer el següent:

Han de revisar els quaderns i repassar aquelles pàgines que siguin de gramàtica (que expliquin algun concepte) o d'ortografia (dictats preparats).

No han de repassar cap biografia, ni escrits lliures, ni tipus de text ni comprensions orals, només GRAMÀTICA I ORTOGRAFIA, ja que les proves consistiran en EXERCICIS FÀCILS que inclouran aquests dos aspectes.

Com l'avaluació és contínua entra tot allò après durant el curs i pràcticament és igual per a les dues llengües, a excepció d'algunes normes ortogràfiques. No vos heu de sobtar pel volum de continguts perquè s'han anat treballant tot el curs!!!

A més, ho estam repassant  a classe. A la carpeta verda duen uns exercicis que són “un simulacre de prova” que els pot ajudar bastant.

 Una altra bona manera de repassar amb ells/elles és fent que us posin exemples (de forma oral). 

Exemple: "Em dius un sinòmim de ràpid"?...O ..."La paraula "cadira", quantes síl·labes té?", o “Quin és el plural de pluja?”…

*Aquí deix el llistat aproximat de CONTINGUTS  GRAMATICALS a repassar:

-L’ús de les majúscules.

-Els articles.

-Els signes de puntuació.

-Els noms propis i els noms comuns.

-L’adjectiu.

-Singular i plural.

-Femení i masculí.

-Sinònims i antónims.

-Tipus de frases (enunciatives afirmatives i negatives, exclamatives i interrogatives).

-La síl·laba i tipus de paraula segons el nombre de síl·labes.

-El verb i els tres temps verbals bàsics (passat, present i futur).

-Els diminutius i els augmentatius.

-Famílies de paraules.

-Camps semàntics.


CONTINGUTS ORTOGRÀFICS

  S'aconsella repassar els dictats preparats fets i els dictats de paraules dels quaderns per recordar les  normes.


Deix aquests jocs i fitxes interactives, alguns penjats anteriorment, perquè triin aquells que necessitin repassar més:

CATALÀ

https://es.liveworksheets.com/og529026he (s sorda i s sonora)

https://es.liveworksheets.com/yg741694bo (ga, gue, gui, go, gu)

https://es.liveworksheets.com/bj319936ec  ( j /g )

https://es.liveworksheets.com/yj344168nb ( c/ qu)

http://www.edu365.cat/primaria/catala/ortografia/ci08.html (són dos jocs: g/gu i g/j). És bastant llargpoden triar només les pàgines més importants).

https://es.liveworksheets.com/ee1359541ix  (l'adjectiu)

X / IX

https://clic.xtec.cat/repo/index.html?prj=articles  (articles)

https://clic.xtec.cat/projects/femfrases/jclic.js/index.html (fer frases)

Augmentatius i diminutius

CASTELLÀ
NOTA: s'aconsella tornar a mirar aquells videos que es necessitin d'entrades anteriors, sobretot els penjats aquest darrer trimestre en les entrades específiques titulades

"DARRERS CONTINGUTS A LES ÀREES DE LLENGÜES".


MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ.🙏😊

SALUTACIONS!!

Deures de cap de setmana (2/06/23)

 Estimades famílies...


Aquest cap de setmana tenen bastants coses per repassar, ja que tenim les darreres provetes la setmana que ve. Hem de fer el darrer "sprint"!!


-Fitxa  d'exercicis de   castellà  per  dimarts (són per repassar).


-Fitxes  de  mates  per  repassar  (són voluntàries). També

 tenen les fitxes interactives en l'entrada específica "Darrers

 continguts a l'àrea de Mates".


-Repassar  Català  i  Naturals.


*Nota: hi ha entrades específiques de "LLengües: Català i

 Castellà", de "Mates" i del tema de "Naturals". En elles, com

 sempre, trobaran videos, jocs i fitxes interactives que els

 ajudaran a repassar.


Que passeu bon cap de setmana!

jueves, 1 de junio de 2023

Deures (1/06/23)

 Estimades famílies...


Duen la lectura del dossier de lectures. És una història en Català: "El rei de les aigües".


Que passeu bona horabaixa.

miércoles, 31 de mayo de 2023

Deures (31/05/23)

 Estimades famílies...


Per dimarts que ve ( dia 6 de juny) han d'inventar una història en Castellà amb les paraules següents: 

Ramón- paraguas- Julia - colegio- cielo.

Nota: no es tracta de fer una frase. Ha de ser una petita història; no importa que sigui molt llarga.

Ho han de fer en  el  quadern  de  Castellà.


Que passeu bona horabaixa.

martes, 30 de mayo de 2023

Darrers conceptes matemàtics

 Estimades famílies...

Aquests són els darrers conceptes matemàtics que s'han explicat.


                          COSSOS  GEOMÈTRICS
   PARTS DELS COSSOS  GEOMÈTRICS

CONCEPTE  DE   LA  MULTIPLICACIÓ

  MULTIPLICACIÓ EN VERTICAL
MULTIPLICACIÓ   DUENT

            CONCEPTE  DE   DIVISIÓ També deix aquestes FITXES INTERACTIVES per si volen practicar.

 

Quina hora és? (Fitxa interactiva) (Hora en punt)

Les hores: en punt, i mitja, i quart i menys quart (Està en castellà)

monedes i billets ( "    " )

Quants doblers hi ha? Euros i cèntims ( "    " )

Cossos geomètrics ( "    " )

Parts dels cossos geomètrics ( "    " )

Figures planes (Només el primer exercici)

Simetria

Metre i centímetre

El kilo

El litre

kilo i litre

Doble i meitat

Dividir és repartir
SALUTACIONS!!

Prova de numeració

 

Estimades famílies...

Deix aquestes fitxes interactives per si volen repassar NUMERACIÓ per a la prova de dijous. Alguns infants han volgut alguna d'elles en paper. No són obligatòries.


Salutacions.Nombres amb lletres

Ordenar nombres

Anterior i posterior

Càlcul mental


DARRERS CONTINGUTS A LES ÀREES DE LLENGÜES (3/06/23)

  Estimades famílies... Aquests són els darrers continguts apresos a les àrees de Català i de Castellà. NOTA :  en l'entrada del 6/05/23...